علمی

کاهش تلفات انرژی در کابل‌

کاهش تلفات انرژی در کابل‌

تلفات انرژی در کابل‌، یکی از چالش‌های مهم صنعت برق است که به هدر رفتن منابع ارزشمند و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. در این مقاله، به بررسی علل و عوامل موثر بر تلفات انرژی در کابل‌های برق و روش‌های مختلف برای کاهش تلفات انرژی در کابل‌ می‌پردازیم.

کابل‌ برق، وظیفه انتقال جریان الکتریکی از محل تولید به محل مصرف را بر عهده دارند. با این حال، در طول مسیر انتقال، بخشی از انرژی الکتریکی به گرما تبدیل شده و به هدر می‌رود. این پدیده که به عنوان تلفات انرژی شناخته می‌شود، به عوامل مختلفی از جمله مقاومت کابل، طول کابل، جریان عبوری و دمای محیط بستگی دارد.

علل و عوامل موثر بر تلفات انرژی در کابل‌

عوامل مختلفی می توانند باعث تلفات انرژی در کابل برق شوند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

مقاومت الکتریکی هادی

مقاومت الکتریکی (R) یک هادی، خاصیتی ذاتی است که میزان مخالفت آن با عبور جریان الکتریکی (I) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، مقاومت الکتریکی، مانعی در برابر حرکت آزادانه الکترون‌ها در هادی ایجاد می‌کند و عبور جریان الکتریکی را دشوارتر می‌کند. واحد اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی، اهم (Ω) است.

عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی:

جنس هادی

رسانایی الکتریکی هر ماده، نشان‌دهنده توانایی آن در انتقال جریان الکتریکی است. هر چه رسانایی الکتریکی یک ماده بیشتر باشد، مقاومت الکتریکی آن کمتر خواهد بود.

 • مس: مس رایج‌ترین هادی مورد استفاده در کابل‌های برق است و به دلیل رسانایی الکتریکی بالا (58.0 × 10^6 S/m) و مقاومت الکتریکی پایین (1.68 × 10^-8 Ω·m) انتخابی ایده‌آل محسوب می‌شود.
 • آلومینیوم: آلومینیوم دومین هادی رایج در کابل‌های برق است و به دلیل وزن سبک‌تر و قیمت پایین‌تر نسبت به مس، در برخی کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، رسانایی الکتریکی آلومینیوم (37.4 × 10^6 S/m) از مس کمتر و مقاومت الکتریکی آن (2.63 × 10^-8 Ω·m) بیشتر است.
 • نقره: نقره از نظر رسانایی الکتریکی (63.2 × 10^6 S/m) بالاترین رتبه را در بین فلزات دارد، اما به دلیل قیمت بسیار بالا، کاربرد محدودی در کابل‌های برق دارد.
ابعاد هادی
 • طول: مقاومت الکتریکی یک هادی با طول آن نسبت مستقیم دارد. به عبارت دیگر، هر چه طول هادی بیشتر باشد، مقاومت الکتریکی آن نیز بیشتر خواهد بود.
 • سطح مقطع: مقاومت الکتریکی یک هادی با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، هر چه سطح مقطع هادی بیشتر باشد، مقاومت الکتریکی آن نیز کمتر خواهد بود.
دما

مقاومت الکتریکی اکثر فلزات با افزایش دما، افزایش می‌یابد. این پدیده به عنوان “ضریب دمای مقاومت” شناخته می‌شود و با واحد اهم بر درجه سانتیگراد (°C/Ω) اندازه‌گیری می‌شود. به عنوان مثال، ضریب دمای مقاومت مس 0.00393 Ω/(m·°C) است، به این معنی که مقاومت الکتریکی مس با هر افزایش 1 درجه سانتیگراد دما، 0.00393 اهم در متر افزایش می‌یابد.

محاسبه مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی (R) یک هادی با استفاده از فرمول زیر قابل محاسبه است:

R = ρ * (L / A)

در این فرمول:

 • R: مقاومت الکتریکی بر حسب اهم (Ω)
 • ρ: مقاومت ویژه هادی بر حسب اهم متر (Ω·m)
 • L: طول هادی بر حسب متر (m)
 • A: سطح مقطع هادی بر حسب متر مربع (m²)

تاثیرات مقاومت الکتریکی

 • تلفات اهمی: مقاومت الکتریکی هادی، باعث ایجاد تلفات اهمی (گرمایی) می‌شود. این تلفات به صورت گرما از هادی منتشر می‌شود و به معنای هدر رفتن بخشی از انرژی الکتریکی است.
 • کاهش ولتاژ: افت ولتاژ در طول هادی، به دلیل مقاومت الکتریکی آن رخ می‌دهد. افت ولتاژ با افزایش جریان الکتریکی و طول هادی و همچنین با کاهش سطح مقطع هادی، بیشتر می‌شود.
 • گرم شدن هادی: تلفات اهمی ناشی از مقاومت الکتریکی، باعث گرم شدن هادی می‌شود. گرم شدن بیش از حد هادی می‌تواند منجر به ذوب شدن عایق و در نهایت آتش‌سوزی شود.

تاثیر تلفات اهمی

تلفات اهمی، یکی از مهم‌ترین انواع تلفات انرژی در سیستم‌های برق است. این تلفات به هدر رفتن انرژی به صورت گرما در هادی‌های برق اشاره دارد و ناشی از مقاومت الکتریکی هادی در برابر جریان الکتریکی است.

مکانیسم تلفات اهمی:

جریان الکتریکی متشکل از حرکت آزادانه الکترون‌ها در هادی است. این حرکت آزادانه الکترون‌ها با مقاومت ذاتی هادی که به “مقاومت الکتریکی” معروف است، مواجه می‌شود. مقاومت الکتریکی هر ماده، به تمایل آن ماده برای مخالفت با عبور جریان الکتریکی از آن ماده اشاره دارد.

هنگامی که جریان الکتریکی از هادی عبور می‌کند، انرژی جنبشی الکترون‌ها به دلیل برخورد با اتم‌ها و مولکول‌های موجود در ساختار هادی، به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود. این تبدیل انرژی، به معنای هدر رفتن بخشی از انرژی الکتریکی به صورت گرما است که به آن “تلفات اهمی” یا “تلفات گرمایی” گفته می‌شود.

فرمول محاسبه تلفات اهمی:

میزان تلفات اهمی (گرمایی) در یک هادی، با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

P_loss = I^2 * R

در این فرمول:

 • P_loss: تلفات توان به وات (W)
 • I: جریان الکتریکی به آمپر (A)
 • R: مقاومت الکتریکی هادی به اهم (Ω)

همانطور که مشاهده می‌شود، تلفات اهمی با مجذور جریان الکتریکی و با مقاومت الکتریکی هادی به طور مستقیم رابطه دارد. به عبارت دیگر، هر چه جریان الکتریکی بیشتر و مقاومت الکتریکی هادی نیز بیشتر باشد، تلفات اهمی نیز بیشتر خواهد بود.

مشاهده و خرید انواع کابل ؛ تنوع گسترده و کیفیت بالای محصولات در تابان صنعت

تاثیرات تلفات اهمی:

 • کاهش راندمان: تلفات اهمی، به معنای هدر رفتن بخشی از انرژی الکتریکی به صورت گرما است. این امر، راندمان سیستم‌های برق را کاهش می‌دهد.
 • افزایش گرمای هادی: تلفات اهمی، باعث گرم شدن هادی می‌شود. گرم شدن بیش از حد هادی می‌تواند منجر به ذوب شدن عایق و در نهایت آتش‌سوزی شود.
 • افزایش هزینه‌ها: تلفات اهمی، به معنای افزایش مصرف انرژی است. این امر، هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را افزایش می‌دهد.

عوامل موثر بر تلفات اهمی:

1.جنس هادی: رسانایی الکتریکی هر ماده، نشان‌دهنده توانایی آن در انتقال جریان الکتریکی است. هر چه رسانایی الکتریکی یک ماده بیشتر باشد، مقاومت الکتریکی آن کمتر و در نتیجه تلفات اهمی نیز کمتر خواهد بود. مس و آلومینیوم، رایج‌ترین هادی‌های مورد استفاده در کابل‌های برق هستند که به ترتیب، رسانایی الکتریکی بالایی دارند.

2.ابعاد هادی: مقاومت الکتریکی یک هادی با طول آن نسبت مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد. به عبارت دیگر، هر چه طول هادی بیشتر و سطح مقطع آن کمتر باشد، مقاومت الکتریکی آن بیشتر و در نتیجه تلفات اهمی نیز بیشتر خواهد بود.

3.دمای هادی: مقاومت الکتریکی هادی با افزایش دما، افزایش می‌یابد. این پدیده به عنوان “ضریب دمای مقاومت” شناخته می‌شود و با واحد اهم بر درجه سانتیگراد (°C/Ω) اندازه‌گیری می‌شود.

اثر پوستی

اثر پوستی پدیده‌ای است که در خطوط انتقال برق جریان متناوب رخ می‌دهد و منجر به کاهش چگالی جریان در مرکز هادی و افزایش آن در لبه‌های هادی یا پوسته سیم می‌شود. این پدیده به دلیل القای الکترومغناطیسی در فرکانس‌های بالا رخ می‌دهد و باعث افزایش مقاومت الکتریکی هادی و در نتیجه افزایش تلفات انرژی می‌شود.

مکانیسم اثر پوستی:

در جریان متناوب با فرکانس بالا، میدان مغناطیسی متغیری در اطراف هادی ایجاد می‌شود. این میدان مغناطیسی متغیر، طبق قانون فارادی، در هادی ولتاژ القا می‌کند. ولتاژ القایی در لبه‌های هادی بیشتر از بخش مرکزی آن است.

به دلیل وجود ولتاژ القایی بیشتر در لبه‌های هادی، الکترون‌ها تمایل دارند به سمت لبه‌ها حرکت کنند و در نتیجه، چگالی جریان در لبه‌های هادی بیشتر از بخش مرکزی آن می‌شود. به این پدیده “اثر پوستی” یا “Skin Effect” گفته می‌شود.

عوامل موثر بر اثر پوستی:

 • فرکانس: شدت اثر پوستی با افزایش فرکانس جریان الکتریکی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، هر چه فرکانس جریان بیشتر باشد، اثر پوستی قوی‌تر خواهد بود.
 • نوع هادی: رسانایی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی هادی، بر شدت اثر پوستی تاثیرگذار است. هادی‌های با رسانایی الکتریکی بالا و نفوذپذیری مغناطیسی پایین، اثر پوستی کمتری دارند.
 • ابعاد هادی: اثر پوستی به ابعاد هادی، به ویژه قطر آن بستگی دارد. در هادی‌های با قطر کم، اثر پوستی قوی‌تر است.

تاثیرات اثر پوستی:

1_افزایش مقاومت الکتریکی: همانطور که گفته شد، اثر پوستی باعث تمرکز جریان در لبه‌های هادی و کاهش چگالی جریان در بخش مرکزی آن می‌شود. این امر، به طور موثری سطح مقطع هادی را کاهش می‌دهد و در نتیجه مقاومت الکتریکی آن را افزایش می‌دهد.

2_افزایش تلفات انرژی: افزایش مقاومت الکتریکی هادی ناشی از اثر پوستی، به معنای افزایش تلفات اهمی (گرمایی) در هادی است. این امر، به ویژه در هادی‌های با فرکانس بالا و جریان‌های بالا، از اهمیت بالایی برخوردار است.

3_کاهش عمق نفوذ: عمق نفوذ، به فاصله‌ای از سطح هادی گفته می‌شود که در آن چگالی جریان به e-1 (تقریباً 37%) مقدار اولیه خود در سطح هادی می‌رسد. عمق نفوذ با افزایش فرکانس و کاهش رسانایی هادی، کاهش می‌یابد.

کاربرد اثر پوستی:

کابل‌های فشار ضعیف: در کابل‌های فشار ضعیف که فرکانس آنها 50 هرتز است، اثر پوستی تا حدی وجود دارد و باید در طراحی و ساخت این نوع کابل‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کابل‌های فشار قوی: در کابل‌های فشار قوی که فرکانس آنها می‌تواند به صدها کیلوهرتز برسد، اثر پوستی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به طور جدی در طراحی و ساخت این نوع کابل‌ها مد نظر قرار گیرد.

ترانسفورماتورها: در ترانسفورماتورها، از اثر پوستی برای افزایش کارایی و کاهش تلفات استفاده می‌شود. به این منظور، از هادی‌های با ضخامت کم و تعداد دور زیاد در سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور استفاده می‌شود.

فرستنده‌های رادیویی: در فرستنده‌های رادیویی، از اثر پوستی برای تمرکز جریان در سطح هادی و افزایش تابش امواج رادیویی استفاده می‌شود.

نشت شار مغناطیسی

در کابل‌های برق، جریان الکتریکی از طریق هادی عبور می‌کند و میدان مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می‌شود. این میدان مغناطیسی، می‌تواند به عایق کابل نفوذ کند و در آن جریان‌های گردابی ایجاد کند. این جریان‌های گردابی، به نوبه خود باعث تلفات انرژی به صورت گرما می‌شوند. پدیده‌ای که به “نشت شار مغناطیسی” یا “تلفات گردابی” معروف است.

مکانیسم ایجاد نشت شار مغناطیسی:

میدان مغناطیسی متغیر ایجاد شده توسط جریان الکتریکی، طبق قانون فارادی، در عایق کابل ولتاژ القا می‌کند. این ولتاژ القایی، به نوبه خود باعث ایجاد جریان‌های الکتریکی در عایق می‌شود. این جریان‌ها که به “جریان‌های گردابی” معروف هستند، در جهت عمود بر میدان مغناطیسی و در مسیرهای بسته‌ای در عایق جریان می‌یابند.

عوامل موثر بر نشت شار مغناطیسی:

 • شدت میدان مغناطیسی: هر چه شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط جریان الکتریکی بیشتر باشد، نشت شار مغناطیسی و در نتیجه تلفات گردابی نیز بیشتر خواهد بود.
 • نوع عایق: نوع عایق کابل، بر میزان نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی تاثیرگذار است. عایق‌های با رسانایی مغناطیسی بالا، نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی بیشتری را به همراه دارند.
 • هندسه کابل: هندسه کابل، یعنی ابعاد و شکل هادی و عایق، بر نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی تاثیرگذار است. کابل‌هایی با هندسه نامناسب، نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی بیشتری را به همراه دارند.

روش‌های کاهش نشت شار مغناطیسی:

1.استفاده از عایق‌های با رسانایی مغناطیسی پایین: استفاده از عایق‌هایی با رسانایی مغناطیسی پایین، مانند عایق‌های پلیمری، می‌تواند به کاهش نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی کمک کند.

2.بهینه‌سازی هندسه کابل: با بهینه‌سازی هندسه کابل، مانند استفاده از هادی‌های با شکل خاص یا عایق‌های با ضخامت مناسب، می‌توان نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی را کاهش داد.

3.استفاده از سپر مغناطیسی: در برخی از موارد، می‌توان از سپر مغناطیسی برای محافظت از عایق کابل در برابر میدان مغناطیسی و کاهش نشت شار مغناطیسی استفاده کرد.

روش‌های کاهش تلفات انرژی در کابل‌

در ادامه به برخی روش های موثر در کاهش تلفات انرژی در کابل اشاره خواهیم کرد:

1. کاهش تلفات اهمی:

 • استفاده از هادی‌های با سطح مقطع بزرگ‌تر: طبق قانون اهم، مقاومت الکتریکی (R) با طول هادی (L) نسبت مستقیم و با سطح مقطع آن (A) نسبت معکوس دارد. بنابراین، با افزایش سطح مقطع هادی، مقاومت الکتریکی آن کاهش می‌یابد و در نتیجه تلفات اهمی (I^2R) نیز کمتر می‌شود.
 • استفاده از هادی‌های با جنس مرغوب: هادی‌های مختلف، مقاومت الکتریکی متفاوتی دارند. مس و آلومینیوم رایج‌ترین هادی‌های مورد استفاده در کابل‌های برق هستند که به ترتیب، رسانایی الکتریکی بالا و مقاومت الکتریکی پایینی دارند. استفاده از هادی‌های با جنس مرغوب مانند مس آنیل شده یا آلومینیوم کم‌مقاومت، می‌تواند به کاهش تلفات اهمی کمک کند.

2. کاهش تلفات گردابی:

 • استفاده از عایق‌های با کیفیت: عایق‌های با رسانایی مغناطیسی پایین، مانند عایق‌های پلیمری، می‌توانند به کاهش نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی کمک کنند.
 • استفاده از هادی‌های با شکل خاص: استفاده از هادی‌های با شکل خاص مانند هادی‌های قطاعی یا هادی‌های مارپیچی، می‌تواند به کاهش نشت شار مغناطیسی و تلفات گردابی کمک کند.
 • کابل‌کشی هوایی: در مقایسه با کابل‌کشی زمینی، کابل‌کشی هوایی به دلیل تهویه بهتر، تلفات گردابی کمتری دارد.

3. سایر روش‌ها:

 • استفاده از اتصالات مناسب: استفاده از اتصالات مناسب و مرغوب، از ایجاد مقاومت اضافی و افزایش تلفات انرژی جلوگیری می‌کند.
 • بهینه‌سازی شبکه برق: با بهینه‌سازی شبکه برق و کاهش طول مسیرهای انتقال، می‌توان تلفات انرژی را به طور قابل توجهی کاهش داد.
 • استفاده از سیستم‌های مدیریت انرژی: سیستم‌های مدیریت انرژی می‌توانند با نظارت بر مصرف برق و اعمال کنترل‌های لازم، به کاهش تلفات انرژی کمک کنند.
 • استفاده از فناوری‌های جدید: استفاده از فناوری‌های جدید مانند کابل‌های فشار قوی DC، می‌تواند به کاهش تلفات انرژی در مسافت‌های طولانی کمک کند.

انتخاب روش مناسب:

انتخاب روش مناسب برای کاهش تلفات انرژی در کابل‌های برق به عوامل مختلفی مانند نوع کابل، سطح ولتاژ، فرکانس، طول مسیر و شرایط محیطی بستگی دارد. در بسیاری از موارد، از ترکیبی از روش‌های مختلف برای رسیدن به بهترین نتیجه استفاده می‌شود.

مزایای کاهش تلفات انرژی در کابل‌

کاهش تلفات انرژی در کابل‌های برق، فواید متعددی برای صنعت برق، اقتصاد و محیط زیست به همراه دارد.

مزایای اقتصادی:

 1. کاهش هزینه‌های تولید: با کاهش تلفات انرژی، نیاز به تولید برق در نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد. این امر به نوبه خود، منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به سوخت، هزینه‌های عملیاتی و هزینه‌های نگهداری نیروگاه‌ها می‌شود.
 2. کاهش هزینه‌های انتقال و توزیع: تلفات انرژی در طول مسیر انتقال و توزیع برق رخ می‌دهد. با کاهش تلفات، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید مانند خطوط انتقال و پست‌های برق کاهش می‌یابد.
 3. کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان: در نهایت، کاهش هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق، به نفع مصرف‌کنندگان نهایی خواهد بود و منجر به کاهش قیمت برق می‌شود.

مزایای فنی:

 1. افزایش راندمان: راندمان سیستم‌های برق، به نسبت انرژی الکتریکی مفید خروجی به انرژی الکتریکی ورودی آن گفته می‌شود. با کاهش تلفات، راندمان سیستم‌های برق افزایش می‌یابد و به این معنی است که از هر واحد انرژی الکتریکی ورودی، می‌توان برق بیشتری برای مصارف نهایی تولید کرد.
 2. افزایش ظرفیت شبکه: با کاهش تلفات، ظرفیت شبکه برق برای انتقال و توزیع برق بیشتر می‌شود. این امر به معنای امکان اتصال بارهای جدید به شبکه و پاسخگویی به تقاضای روزافزون برق است.
 3. کاهش افت ولتاژ: افت ولتاژ، به معنای کاهش ولتاژ برق در طول مسیر انتقال و توزیع است. با کاهش تلفات، افت ولتاژ نیز کاهش می‌یابد و کیفیت برق در نقاط مختلف شبکه بهبود می‌یابد.
 4. افزایش پایداری شبکه: کاهش تلفات، پایداری شبکه برق را افزایش می‌دهد و از خاموشی‌ها و افت ولتاژ جلوگیری می‌کند.

مزایای زیست‌محیطی:

  1. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: تولید برق، یکی از منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن است. با کاهش تلفات انرژی، نیاز به تولید برق و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد.
  2. کاهش آلودگی هوا: آلودگی هوا، یکی از پیامدهای تولید برق از طریق سوخت‌های فسیلی است. با کاهش تلفات انرژی و تمایل به استفاده از منابع تجدیدپذیر، می‌توان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد.
  3. حفاظت از منابع طبیعی: تولید برق از طریق منابع فسیلی، به استخراج و مصرف منابع طبیعی مانند نفت، گاز و زغال سنگ نیاز دارد. با کاهش تلفات انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر، می‌توان به حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست کمک کرد.

به طور خلاصه می توان گفت که، کاهش تلفات انرژی در کابل‌های برق اقدامی حیاتی برای تضمین آینده‌ای پایدار و روشن است. با به کارگیری راه‌حل‌های فنی و مدیریتی اثربخش، می‌توان به طور قابل توجهی از هدر رفتن منابع ارزشمند انرژی جلوگیری کرد، هزینه‌ها را کاهش داد، پایداری شبکه برق را ارتقا داد و به حفظ سلامت محیط زیست کمک کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *